CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đai hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đai hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!
Khẩu hiệu Trang chủ

Văn kiện - Tư liệu

Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

09:47 04/06/23
Trang thông tin điện tử Công đoàn Viên chức Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 -...

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”