Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo"
Số ký hiệuNgàyTên văn bảnTải về
354/HD-CĐVC 08/09/2022 Hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 Tải về
347/CĐVC 31/8/2022 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong đoàn viên và người lao động Tải về
321/GTT-CĐVC 24/8/2022 Giấy triệu tập Đại biểu dự Hội nghị tập huấn chế độ kế toán và hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn Tải về
292/KH-CĐVC 23/08/2022 Tập huấn Chế độ kế toán công đoàn và sử dụng phần mềm kế toán công đoàn và triển khai một số nội dung về công tác tài chính Tải về
290/CĐVC 17/08/2022 Thực hiện quy định chế độ chi đại hội công đoàn các cấp Tải về
270/HD-CĐVC 25/07/2022 Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cấp công đoàn Công đoàn Viên chức Việt Nam Tải về
265/CĐVC 18/7/2022 Tuyên dương con cán bộ, công chức, viên chức, lao động đạt các giải thi cấp quốc tế, quốc gia năm học 2021 - 2022 Tải về
259/CĐVC 06/07/2022 Triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" Tải về
252/HD-CĐVC 04/7/2022 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) Tải về
211/CĐVC 15/6/2022 Triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 Tải về
209/TL-BTCCT-CĐVC 15/6/2022 Thể lệ Cuộc thi “Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ” Tải về
207/KH-CĐVC 13/6/2022 Kế hoạch Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 Tải về
199/CĐVC 10/06/2022 Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trong công chức, viên chức, lao động Tải về
197/CĐVC 10/06/2022 Lấy ý kiến dự thảo quy định chế độ chi tổ chức đại hội công đoàn các cấp Tải về
190/CĐVC 08/06/2022 Đăng ký tham gia tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Tải về
181/HD-CĐVC 27/05/2022 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 trong các cấp công đoàn Tải về
180/KH-CĐVC 27/05/2022 Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chỉ thị số 04/CT-TLĐ ngày 03/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Tải về
161/KH-CĐVC 18/05/2022 Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ” Tải về
Nội dung văn bản

Thông báo