MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023
Số ký hiệuNgàyTên văn bảnTải về
13/CĐVC 18/01/2023 Về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động Tải về
5692/QĐ-TLĐ 08/12/2022 Về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp Tải về
468/GTrT-CĐVC 02/12/2022 Giấy triệu tập dự Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo năm 2022 Tải về
463/CĐVC 30/11/2022 Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động năm 2022 Tải về
458/HD-CĐVC 28/11/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 – 27/01/2023) Tải về
453/HD-CĐVC 22/11/2022 Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2022) Tải về
450/HD-CĐVC 22/11/2022 Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 Tải về
443/HD-CĐVC 15/11/2022 Hướng dẫn thực hiện giải thưởng "Gương mặt của năm" năm 2022 Tải về
423/HD-CĐVC 31/10/2022 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023 Tải về
422/UBKT 31/10/2022 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 Tải về
402/HD-CĐVC 14/10/2022 Hướng dẫn Xây dựng báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2022 Tải về
388/CĐVC 05/10/2022 Tổ chức Giải thể thao Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2022 (kèm danh sách đăng ký mới) Tải về
387/ĐL-CĐVC 05/10/2022 Điều lệ Giải thể thao Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2022 Tải về
380/HD-CĐVC 30/09/2022 Hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị đại hội công đoàn các cấp Nhiệm kỳ 2023 - 2028 Tải về
382/KH-CĐVC 30/9/2022 Tổ chức Giải Thể thao chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Tải về
378/CĐVC 29/9/2022 Lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi) Tải về
354/HD-CĐVC 08/09/2022 Hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 Tải về
347/CĐVC 31/8/2022 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong đoàn viên và người lao động Tải về
Nội dung văn bản

Thông báo