Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo"
Tư vấn về trường hợp xin nghỉ phép hàng năm của người lao động
10:57 - 21/12/2020

.

Mình xin hỏi về trường hợp sau:

1 người đã làm đủ 12 tháng cho 1 công ty, đã ký hợp đồng 36 tháng từ tháng 12/2019, người đó đã sử dụng hết 12 ngày phép của 2020. Tháng 1/2021 người đó xin nghỉ phép 3 ngày trong tháng 1/2021, nhưng công ty chỉ giải quyết nghỉ 1 ngày phép, lý do là theo nội quy lao động của công ty không cho ứng trước ngày phép - 1 tháng chỉ tương ứng 1 ngày phép. Như vậy có đúng với Luật Lao động hay không?

Trả lời:

Theo Điều 113 Bộ luật lao động 2019 quy định:

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Tóm lại, ngày phép năm chưa sử dụng của năm nay không được cộng dồn vào năm sau. Cách tính tiền lương phải trả cho người lao động chưa sử dụng hết ngày phép năm (kể cả trong trường hợp thôi việc) được quy định tại quy định trên.

Trường hợp bạn nêu với lý do là theo"nội quy lao động của công ty" việc công ty giải quyết là hoàn toàn đúng luật.


(GMT+7)
RSS

Thông báo