Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo"
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn khu vực công chức, viên chức
16:39 - 09/09/2022

Thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2022, ngày 9/9/2022, tại Thành phố Đà Nẵng, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn viên chức các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Dự chương trính có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Phạm Mình Hùng, vụ trưởng vụ Cải cách hành chính Bộ Nói vụ đã đến dự và trực tiếp báo cáo các chuyên đề cho lớp tập huấn; các Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam: Nguyễn Văn Đông, Phan Phương Hạnh, Trần Thị Kim Anh; lãnh đạo các Ban Công đoàn Viên chức Việt Nam, Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ; chủ tịch, phó chủ tịch và cán bộ phụ trách công tác chính sách - pháp luật và quan hệ lao động của các công đoàn trực thuộc và Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe và thảo luận các chuyên đề: Xây dựng văn hóa công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức; Mội số nội dung mới trong cải cách chế độ công vụ; Nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Một số vấn đề lớn đặt ra đối với công đoàn khu vực công chức, viên chức hiện nay. Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức về một số chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước trong cải cách hành chính, kỹ năng hoạt động công đoàn trong khối hành chính - sự nghiệp, qua đó giúp cán bộ công đoàn vận dụng vào công tác thực tiễn, chủ động tích cực tham thực hiện góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh và tăng cường đoàn kết, trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác và hoạt động công đoàn.

   Hoài Nam


(GMT+7)
RSS

Thông báo