Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo"
Khảo sát việc thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam và Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố
09:47 - 26/07/2022

          Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-CĐVC ngày 5/4/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc khảo sát việc thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam và Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, từ ngày 19 - 24/7/2022, Đoàn công tác của Công đoàn Viên chức Việt Nam do đồng chí Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Liên đoàn Lao động các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Đón và làm việc với Đoàn khảo sát có các đồng chí: Bùi Thanh Bình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa; Huỳnh Kim Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên; Nguyễn Hữu Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận; lãnh đạo một số Ban của các Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh. 

(Đồng chí Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc)

          Tại các buổi làm việc, hai bên đã đánh giá kết quả qua 01 năm thực hiện các nội dung phối hợp đã ký kết trong việc chỉ đạo Công đoàn Viên chức tỉnh, thành phố hoạt động theo tính chất ngành nghề, trọng tâm là phối hợp chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”; Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Việc thực hiện chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) trong phạm vi quản lý của hai bên; Hoạt động an sinh xã hội, từ thiện.

(CĐ Viên chức VN làm việc, tặng quà tại Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên)

          Theo đó, hai bên thống nhất đánh giá: Trong năm qua, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phối hợp tốt với Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố chỉ đạo Công đoàn Viên chức các tỉnh triển khai tới các công đoàn trực thuộc, cán bộ, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia xây dựng và triển khai các văn bản pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện có hiệu quả, các công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đúng quy định, vai trò kiểm tra giám sát của công đoàn được phát huy. Quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVCLĐ luôn được đảm bảo. Công tác thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động khi ốm đau, khó khăn, hoạn nạn được thực hiện kịp thời. Nhiều hoạt động an sinh xã hội, từ thiện được công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn ủng hộ và mang lại hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động được các công đoàn cơ sở cụ thể hoá vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Điển hình là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Cuộc vận động “Cán bộ công chức viên chức nói không với tiêu cực” lồng ghép các phong trào thi đua các cuộc vận động do các cơ quan ban, bộ, các ngành phát động...

(CĐ Viên chức VN làm việc, tặng quà tại Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa)

          Hai bên cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong thực hiện nội dung phối hợp và thống nhất một số nội dung cần tập trung phối hợp trong thời gian tới, đồng thời trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm hoạt động của công đoàn, các giải pháp nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

(CĐ Viên chức VN làm việc, tặng quà tại Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận)

          Nhân dịp này, Công đoàn Viên chức  Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng 01 “Nhà tình nghĩa” trị giá 60 triệu đồngvà trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Liên đoàn Lao động các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận.

DVD


(GMT+7)
RSS

Thông báo