Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo"
Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo tiêu dùng xanh
09:29 - 29/09/2022

Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về các vấn đề liên quan đến tiêu dùng xanh, sáng 28/9/2022, tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Công Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ tổ chức Hội thảo “Nhận thức của người lao động Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về tiêu dùng xanh”.

Tham dự hội thảo có TS. Hoàng Hồng Hiệp, quyền Viện Trưởng Viện KHXH vùng Trung Bộ, các đồng chí ủy viên BTV, Uỷ viên BCH Công đoàn Viện Hàn lâm và các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Viện Hàn lâm; đại biểu đại diện các đơn vị chức năng và các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS. Hoàng Hồng Hiệp, Quyền Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ cho biết, ở Việt Nam, tiêu dùng xanh là một trong những nội dung quan trọng trong Chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến 2050. Vì vậy, tiêu dùng xanh ngày càng được quan tâm nhiều hơn với nhiều hoạt động triển khai liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững. Nhiều mô hình tiêu dùng xanh đã được cộng đồng hưởng ứng như sử dụng túi vải để thay thế cho túi nilon, dùng chai, ly bằng thủy tinh thay thế cho chai, ly nhựa sử dụng một lần,... Những điều này cho thấy nhận thức của Chính phủ và người dân Việt Nam về tiêu dùng xanh đang có những thay đổi theo hướng tích cực. Tuy nhiên, để tiêu dùng xanh trở nên phổ biến ở Việt Nam cần có nhiều hoạt động hơn nữa liên quan đến việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi tiêu dùng của mỗi cá nhân.

Với vai trò là một cơ quan thuộc chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam luôn chú trọng đến công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động về bảo vệ môi trường. TS. Hoàng Hồng Hiệp mong muốn, hội thảo sẽ tập trung trao đổi về các nội dung chính như: Thể chế, chính sách về tiêu dùng xanh, định hướng Chiến lược quốc gia về tiêu dùng xanh của Việt Nam; Vai trò của tiêu dùng xanh đối với môi trường và phát triển bền vững của nhân loại; Nhận thức của người lao động Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về tiêu dùng xanh; Mô hình cộng đồng tham gia các hoạt động tiêu dùng xanh; Giải pháp truyền thông, nâng cao nhận thức về tiêu dùng xanh cho người lao động Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;…

Hội thảo đã được nghe 04 bài tham luận: “Tiêu dùng xanh trong chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam” do TS. Hà Huy Ngọc – Viện Kinh tế Việt Nam trình bày; “Tiêu dùng xanh” do TS. Nguyễn Bình Giang – Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế trình bày; “Thực trạng tiêu dùng xanh của người lao động Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam” do ThS. Lê Hoàng Nghĩa - Viện KHXH vùng Trung Bộ trình bày; “Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người lao động Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam” do ThS. Phạm Quốc Trí – Viện KHXH vùng Trung Bộ trình bày.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận những giải pháp, đề xuất thiết thực nâng cao nhận thức của người lao động Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về tiêu dùng xanh như: Hoạt động thải bỏ và xử lý các sản phẩm thải cần theo hướng thân thiện với môi trường, đáp ứng với qui định chung của cơ quan, đơn vị và qui định của địa phương; tăng cường tổ chức tuyên truyền về tiêu dùng xanh rộng rãi, bằng những hình thức phù hợp, tiết kiệm chi phí tới toàn thể người lao động Viện Hàn lâm…

Phát biểu kết luận hội thảo, TS. Bùi Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm đánh giá cao chất lượng hội thảo và hy vọng, các thông tin thảo luận từ hội thảo không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức cho cán bộ của Viện Hàn lâm về các vấn đề tiêu dùng xanh mà sẽ trở thành nhiệm vụ hành động cụ thể. Các ý kiến thảo luận trong hội thảo sẽ được tổng hợp thành những giải pháp, đề xuất thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của người lao động Viện Hàn lâm về tiêu dùng xanh, từ đó góp thay đổi hành vi tiêu dùng hướng đến tiêu dùng bền vững, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

  VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN


(GMT+7)
RSS

Thông báo