Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo"
Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn công tác Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028
10:06 - 27/09/2022

 

Tham gia hội nghị có hơn 60 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh. Các đại biểu đã được hướng dẫn, quán triệt, hướng dẫn triển khai những nội dung định hướng, văn bản liên quan đến công tác tổ chức đại hội công đoàn cơ sở; một số nội dung trọng tâm triển khai liên quan đến công tác nhân sự đại hội Công đoàn cơ sở theo quy định; hướng dẫn nội dung cơ bản để xây dựng Báo cáo chính trị đại hội công đoàn cơ sở và một số nội dung lưu ý trong công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Bên cạnh đó, các đại biểu đã trao đổi, giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới.

Theo kế hoạch, đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2028 hoàn thành trước ngày 29/4/2023 và Công đoàn Viên chức tỉnh hoàn thành trước ngày 31/5/2023.

Yến Nhi


(GMT+7)
RSS

Thông báo