Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo"
CĐVCVN sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022; triển khai công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ VI
21:31 - 04/08/2022

          Ngày 4/8/2022, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 11 mở rộng để sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022; triển khai công tác chuẩn bị Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. 

(Đồng chí Ngọ Duy Hiểu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị)

          Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Đông, Phan Phương Hạnh, Trần Thị Kim Anh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam, các đồng chí chủ tịch các công đoàn trực thuộc, lãnh đạo các ban Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam.

(Đ/c Phan Phương Hạnh báo cáo hoạt động công tác 6 tháng đầu năm 2022)

          Báo cáo đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 nêu rõ: “Trong 6 tháng đầu năm 2022, diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của quốc tế đã tác động đến nhiều hoạt động kinh tế xã hội của nước ta. Thời gian này đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều biến chủng mới, độ nguy hiểm cao, hết sức phức tạp đã tác động mạnh đến kinh tế - xã hội, sức khỏe, đời sống việc làm của nhân dân ta nói chung, đến đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động, hoạt động của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam nói riêng. Song, với sự chỉ đạo sát sao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch Covid - 19 nên cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam và kết quả thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị”.

          Tại hội nghị các đại biểu đã nghe, thảo luận vào báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; dự thảo Đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028; Phương hướng cấu tạo nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028; Dự kiến phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028; Cho ý kiến vào phiếu biểu quyết rà soát, bổ sung quy hoạch đối với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm kỳ 2023-2028.

 

 

(Các đồng chí Ủy viên BCH CĐVCVN tham gia ý kiến vào các nội dung)

(Các đại biểu bỏ phiếu biểu quyết rà soát quy hoạch)

          Cùng ngày, Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 13 khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 cũng diễn ra với các nội dung trên, đồng thời tiếp thu điều chỉnh một số nội dung hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của Công đoàn Viên chức Việt Nam từ nay đến khi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028.

DVD


(GMT+7)
RSS

Thông báo